Massagens användningsområden

SMÄRTLINDRING

Massage gör spänd muskulatur avslappnad. Smärta och trötthet i musklerna beror ofta på en lokal blodbrist (ischemi) som orsakas av förhöjd spänning i muskulaturen. Efter massage slappnar musklerna av, vilket ökar blodcirkulationen och smärtan avtar. Likaså ansamlas slaggprodukter i spänd muskulatur, detta orsakar smärta och stelhet. även detta avhjälps genom att via massage ”pumpa” musklerna rena från sura förbränningsrester. (Näsman 1989, Lidell 1986)

Massage kan stimulera endorfinproduktionen. Endorfiner är kroppens eget morfin och kan blockera överföringen av smärtsignaler.

   

SVULLNADER

Vid olika typer av skador och vid sjukdomar kan man få vätskeansamling (ödem) i kroppen. Ett ödem kan trycka på smärtkänsliga vävnader och på detta sätt ge upphov till smärta. Lätt massage i riktning mot bålen kan minska ödemet, vilket ger smärtlindring och snabbare läkning.

   

ÄRRVÄVNAD

Muskelskador, långvariga muskelspänningar och inaktivitet kompenserar kroppen genom att lagra in bindväv mellan muskeltrådarna, sk. adherenser. Likaså kan de elastiska beståndsdelarna i mjukdelarna krympa och omvandlas till stela fibrösa vävnader. Dessa bindvävsinlagringar kan lätt växa samman (adherensbildning) och muskelns elasticitet går förlorad. Sammanväxningarna utlöser smärta varje gång de utsätts för sammandragning eller uttöjning. I detta fall går massagen ut på att “bryta sönder” adherenserna och få muskeln att åter läka ihop med äkta muskelvävnad.

   

AVSLAPPNING

Avslappning, fysisk och mental, är en väsentlig del av varje form av massage. Massage ger ofta njutning och har en djupt avslappnande effekt genom att den sänker stressnivån, lindrar smärta och framkallar en skön känsla av lugn
och harmoni.

Fysiskt menar man att massagens mekaniska effekter, som ökad värme, cirkulation och töjning av mjukvävnader åstadkommer den lokala muskelavslappningen. De reflektoriska effekterna anses dock ännu viktigare när det gäller att uppnå avslappning. Massage stimulerar de receptorer i hud, muskler och bindväv som registrerar beröring, tryck, smärta och temperatur. Genom påverkan av det autonoma nervsystemet förmedlas dessa stimuli via reflexbanorna i det centrala nervsystemet och utlöser avslappning i musklerna genom de efferenta, utåtledande banorna.

Även psykiskt utlösta reflexer anses spela roll när det gäller att uppnå avslappning. Beröringen och känslan att någon bryr sig om kan ge avslappning. Ju lugnare och behagligare miljö man kan skapa desto effektivare kommer behandlingen att vara. Massage stimulerar den jämvikt mellan ansträngning, vila och sömn som är
nödvändig för kroppens funktion, motståndskraft och välbefinnande. Massage kan på detta sätt bidra till bättre kvalitet av sömnen som i sin tur leder till minskad trötthet.

Oxcytocin (kroppens eget lugn-och-ro-hormon) frisätts av värme, beröring och smekningar. Senare års forskning har visat att också en lugn avslappningsmassage, frisätter stora mängder oxytocin. Oxytocin har en viktig funktion genom att utlösa effekter av antistress och läkande natur. Oxytocin frigörs i stora mängder då en kvinna ammar. Det bidrar till att kvinnan då upplever lycka och avspänning. Blodtryck och puls minskar och smärttröskeln höjs. Det har visats att vissa effekter av oxytocin kan sitta i ända upp till 2-3 veckor.

   

STRESSREDUCERING

Stressreaktionen är en urgammal mekanism som fick våra förfäder att överleva genom att vid fara stärka beredskapen för kamp eller flykt. Vid stress befinner sig människokroppen i alarmberedskap. Kroppens resurser samordnas så att man blir fysiskt starkare och snabbare. Musklerna spänns och blodtrycket höjs bland annat.

Förr var stresstillfällena få och gav inga skadliga efterverkningar. Numera utsätter vi oss ständigt för stressituationer (mest psykiska), som i kroppen framkallar samma stressreaktion som fick våra förfäder att överleva. Men denna reaktion är inte längre ändamålsenlig utan ger istället skadliga efterverkningar. Ett visst mått av stress är ett viktigt inslag i livet. det motiverar oss och driver oss framåt. Men upprepad stress ger bl.a. muskelspänningar som leder till smärta. Vid långvarig stress kan olika sjukdomstillstånd utvecklas. Stress och avslappning är två motpoler. Det avslappnande tillstånd som framkallas vid massage innebär en automatisk minskning av stress. Den aktivitet som via sympatiska nervsystemet stimuleras vid stress hämmas vid massage via påverkan av det autonoma nervsystemet. Vid stress förbrukas mycket energi. När stressen släpper frigörs energi som används till kroppens egen läkande förmåga.

   

KROPPSMEDVETANDE, KROPPSBILD

Kroppsmedvetenhet handlar om den samlade uppfattningen vi har om vår kropp. God kroppsmedvetenhet innebär att en person är totalt medveten om sin kropp; hållning, rörelser, andning, storlek m.m. Det innebär vidare kunskap om kroppen och dess förmåga att reagera samt samspelet mellan kropp och själ.

Störningar i kroppsmedvetenheten (upplevelsen av kroppen stämmer inte med verkligheten) kan bl.a. uppstå vid psykiska sjukdomar och vid allmänna besvär i skelett-muskelsystemet. Ständigt spända muskler leder till en negativ inverkan på kroppsbilden. Massage och olika rörelser för att förbättra musklernas funktionsförmåga är viktiga inslag vid kroppsmedvetandeträning. Detta leder till ökad avspänning, bättre rörelseförmåga och koordination. Idag är många människor så vana vid spänning att de inte vet hur det känns att vara helt avslappnade.

Genom massage lär man sig känna skillnad mellan spänd och avspänd muskulatur. Samtidigt lär man sig förstå sambandet mellan olika upplevelser, känslor och kroppsliga reaktioner. Man lär sig uppfatta kroppens signaler innan de ger en skadlig inverkan. Vid god kroppsmedvetenhet kan man undvika stress och smärta och den frigjorda energin kan istället utnyttjas till kroppens förmåga till självläkning. God kroppsmedvetenhet ger vidare bättre muskelfunktion, hållning och andning.