Lär dig massageterapi på distans!

Vad handlar vår massageutbildning om?
Vad får en blivande massageterapeut lära sig?

Kroppsterapiskolans massageutbildningar bygger på ett helhetsperspektiv som i sin tur bygger på prevention, att förebygga eller att prehabilitera.

En viktig del i Kroppsterapiskolans massageutbildning är därför kursen i rörelseapparatens skador och sjukdomar samt massageterapeutisk test- och undersökningsmetodik. Till dessa  ämnen hör också idrottsskademedicin och ergonomi.

Naturligtvis hamnar också rörelseapparatens anatomi och rörelselära i fokus  under massageutbildningen. Anatomin visar på vad olika strukturer heter och var de topografiskt befinner sig i förhållande till varandra.

Parallellt med undervisningen i anatomi drivs kursen i fysiologi, hur musklerna,  skelettet, nerv- och kärlsystemen är konstruerade, deras överlevnad och förmåga  att leva vidare eller repareras efter en skada.

Den praktiska delen av massageutbildningen handlar om olika massageterapeutiska tekniker. Vi börjar med klassisk massage och avslappningsmassage. Vi fortsätter sedan med friskvårdsmassage. 

Fokus i våra massageutbildningar ligger på massage som en behandlingsform för problem i rörelseapparaten, massageterapi. I ämnet massageterapi ingår olika töjningstekniker, från självtöj till avancerade terapeutiska töjningar. Led- och fasciabehandling tillhör också ämnet massageterapi.

En annan viktig del i vår massageutbildning är ämnena grund- eller basmedicin, de inre organsystemen, hjärta, lungor, matspjälkning, lever, njurar etc.

Massage och behandlingsteknikerna är också beprövade, förutom den klassiska massagen är de allra flesta hämtade från sjukgymnastikens och osteopatins behandlingsmetoder samt från naprapatin.

En massageutbildning handlar inte bara om massage och töjning utan också på att skapa stabilitet, rörlighet och koordination, träningsterapi. Viktiga moment i samband med rehabilitering av skada.

Vad gäller träningsterapi, styrke-, rörlighets- och stabilitetsträning har vi hämtat inspiration och (evidensbaserad) kunskap från den moderna sjukgymnastiken. Kontinuerligt följer vi också nya rön från utbildningarna till personlig tränare.