Kursinnehåll
Medicinskt block
Anatomi, tillämpad anatomi / ytpalpation, fysiologi, sjukdomslära, ergonomi och arbetsmedicin, grundmedicin, invärtesmedicin, test- och undersökningsmetodik, hjärt- och lungräddning, klientbemötande, etik och moral.

Manuell medicin
Klassisk massage, grepp och tekniker, massage för avspänning och friskvård, massage som en terapeutisk behandlingsmetod, töjningsmetodik - terapeutisk och för egentöjning, test och undersökning i teori och praktik, komplementära behandlingsmodeller, idrotts- och akutmedicin, rehabiliteringsträning.

Friskvård
Testmetodik, motions- och träningslära, kost- och näringslära, rehabiliteringsträning, styrke- och konditionsträning, stresshantering och avspänning.

Övrigt
Starta och driva eget företag, reklam och marknadsföring, administration och ekonomi, lagar och förordningar.

Elevpraktik
50+50 timmar

Sneak Peek - klassisk massage