Vad gör man på KROPPSTERAPISKOLAN Costa del Sol?

KROPPSTERAPISKOLAN - En svensk massageutbildning i SpanienKROPPSTERAPISKOLAN Costa del Sol är en intensivutbildning på 15 veckor. De 14 första veckorna ägnas åt studier i massage, anatomi, sjukdomslära, träning & friskvård, etik och egenföretagande. Sista veckan är tillägnad repetition, prov och avslutning.

Utbildningen är intensiv och kräver mycket av våra elever. Men det är också väldigt väldigt roligt. Undervisning sker måndag-fredag dagtid, plus en praktikkväll i veckan. Utöver detta krävs 50 extra timmar praktik, och en hel del repeterande och läxläsning.

Skoldagarna är varierande, teori och praktik varvas med par-, grupparbeten och enskilda studier. En hel del av vår tid tillbringas på eller bredvid massagebänken. Vi jobbar väldigt nära varandra, och vi kommer att ta mycket på varandra. Vi kommer även att tillbringa tid bortom skol- och massagebänken. Friskvård går som en röd tråd igenom hela utbildningen, och
att förstå kroppens anatomi i sin praktiska/funktionella verklighet (till skillnad
från det teoretiska på papperet), är A och O i vår massageutbildning.

Kroppsterapiskolans elever har kvällsmys på strandenGivetvis ska vi också utnyttja det faktum att vi är i Spanien och att vi har varandra. Våra elever brukar ofta kunna bjuda på spännande saker. Yoga, kampsport och spinning är bara några exempel på vad våra elever har delat med sig av under åren. Spanien bjuder oss på strand och hav, vackra berg med fantastiska vyer, och såklart spännande mat och kultur.

Vår massageutbildning passar dig som är öppen, nyfiken och flexibel. Du är intresserad av att komma ut i världen och att möta och lära känna nya människor och nya situationer. Du trivs i gruppsammanhang och har en god social kompetens. Du bör även vara vid god hälsa och van att röra på dig. Vi har inga formella krav på förkunskaper.

En skola i ständig förändring och utveckling

Det finns många komponenter i våra liv som påverkar oss och vår hälsa. Behovet i vårt samhälle idag är att kunna arbeta förebyggande med ett brett tankesätt gällande hälsa samt ha en förståelse för att livsstilen också påverkar vår hälsa. Detta är vi väl medvetna om i vår massageterapeututbildning och utvecklar därför kontinuerligt vårt undervisningsmaterial.

Skolans inriktning är att utbilda massageterapeuter utifrån behovet i samhället. Varefter samhället och arbetsvillkoren förändrats har därför förebyggande insatser och friskvård blivit alltmer framträdande i utbildningen.

Massageterapeututbildningen riktar sig främst mot behandling och rehabilitering av belastningsskador, idrottsskador, sjukdomar och smärttillstånd i rörelseapparaten. Vi har även mer och mer inriktat oss på olika former av träning samt rehabilitering, som idag är en viktig del av utbildningen.

  

Att arbeta som massageterapeut

När du är färdigutbildad har du med dig den kunskap och de verktyg du behöver för att kunna arbeta som massageterapeut inom idrotts- och föreningsliv, företag, friskvårdsanläggningar och gym eller i egen regi i din egen praktiklokal.

Så här såg det ut på utbildningen när den fortfarande låg på Gran Canaria. Året är 2003: