Alt. kan du gå in på följande länk till en pdf om hur myofasciell mobilisering fungerar, behandlingsmetoder mm. 
Myofasciell_ Mobilisering_kursplan.pdf (yola.com)

MYOFASCIELL MOBILISERING

Myofasciell mobilisering är inte något annat eller i stället för, utan en kompletterande
behandlingsmetod 
till massageterapeutisk behandling.

 Allt fler människor utvecklar besvär i rörelseapparaten, ibland diffusa och svåra att förstå.
Det är troligt att vissa av dessa besvär kan förklaras utifrån rörelseapparatens bindväv, myofascian.

Sedan länge har olika tekniker för fascia/bindvävsbehandling använts runt om i världen. Under senare år har intresset för och forskningen runt myofascian ökat markant. Stora internationella kongresser hålls i ämnet. 

Forskningen har visat att bindväven (myofascian) är så mycket mer än sammanhållande och begränsande. 

Fynd av kontraktila element och en rik nervförsörjning med stor betydelse för rörelse och proprioception (balans, koordination, samordning av rörelser) ger bindväven en delvis ny roll både i den vardagliga funktionen och när det gäller skador och besvär. 

Mobilisering av myofascian är på inget sätt något som står i motsättning till modern massageterapi som är en mycket verksam behandlingsmetod. Snarare ett komplement. Jag är säker på att du som massageterapeut i de flesta fall kan öka effekten av din behandling genom att integrera behandlingstekniker som på ett medvetet sätt även inkluderar just musklernas bindväv, myofascian.

OMFATTNING

Myofascians anatomi och fysiologi
Vi kommer att gå igenom teorierna bakom myofascians anatomi 
och fysiologi och vad den har för funktion, mekaniskt såväl som neuralt.

Anatomiska meridianer enligt ”Anatomy Trains” har som koncept varit i ropet sedan 2001 och är en intressant infallsvinkel för myofasciell mobilisering, det kommer vi att både diskutera och behandla utifrån.

Detsamma gäller det liknande konceptet ”Kinetic Chains”, rörelsekedjor från topp till tå – hur påverkas vi av störningar i ”kedjan”?

Ytterligare ett koncept som funnits med i många år är Janda’s ”Upper and/or Lower Crossed Syndrome” orsakade av just myofasciell obalans mellan fram- och baksida. 

Vad visar hållningen och hur kan man följa ett mönster från ett nedtrampat fotvalv upp till nacken?

Vi kommer att diskutera fasciarelaterade hållningsmönster i allmänhet och runt lederna i synnerhet. Hur påverkar traumaskador myofascian och hur påverkas den av överbelastning och dålig nutrition. Muskulär obalans leder till hållningsproblem, det är ett faktum. Men det är också så att belastningsrelaterade hållningsproblem gör att det blir obalans mellan agonister och antagonister.

Funktionella tester

En mycket viktig del av undersökning är kontroll av klientens funktionella rörlighet samt hållningsavvikelser. Traditionellt testar vi lokal muskelstyrka och ledrörlighet och det är också viktigt - men jag har allt mer börjat intressera mig för test av global (hela kroppens) funktion i stället för lokal muskelstyrka/rörlighet. "Dålig hållning" är ofta en produkt av kronisk muskulär obalans som sedan ,neuralt, försämrar kroppsmedvetandet och den dåliga hållningen är ett faktum.

Funktionstester kan visa på klientens förmåga att resa sig upp från en stol och sätta sig ner - med eller utan besvär. Förmågan att böja i fot, knä- och höftleder för att hämta något från golvet? Relationen skuldra-arm-hand vad gäller både stabilitet och rörlighet.  Balansera på ett ben och samtidigt skicka ett sms:)?  Funktionstesterna är inspirerade av Gray Cook och hans ”Functional Movement Systems”.

Behandling och korrigering av hållningsrelaterade problem med värk och smärta

Vi kommer att gå igenom rörelseapparatens vanligast förekommande muskelobalanser. Obalans mellan agonister och antagonister gör att vi snedbelastar oss med överbelastning som följd. ”Dålig hållning” är ett skäl till obalans mellan fram och bak. Stress med höga axlar skapar obalans mellan övre och nedre trapezius osv. osv.
Vi kommer att gå igenom hur man med myofasciell mobilisering OCH rehabträning kan balansera upp systemen igen.

”Crossed Syndromes” enligt Janda skapar muskel- och myofasciell obalans!

Så, en stor del av kurstiden kommer vi att uppehålla oss vid problem kopplade till;

1) kutrygg och gamnacke, 2) rundade axlar och kort/spänd pectoral fascia och dito arm- och handproblem (”Upper Crossed Syndrome”).

3) stor svank och framtippat bäcken samt 4) knä- och fotvalvsproblem (”Lower Crossed Syndrome”). 

Behandling av lokala smärttillstånd.

Lokala smärttillstånd orsakade av traumaskada -av ett slag eller stöt, en sträckning med/utan bristning, tendinoser, repetitiv överbelastningsskada, skada sekundära till ett globalt hållningsproblem, muskulär obalans med kompensatoriskt låsta myofascior, inklämningsskada, ............. 

Behandling av Trigger- och Tenderpoints

Aktiva och ömma myofasciella ”trigger och/eller tender points” kan orsaka mycket besvär i rörelseapparaten med både smärta och fasciaförkortning som följd. Vi kommer att prova ett par olika tekniker för av-aktivering av dem.

Nervmobilisering

Skador i fascian med ärrbildning och/eller sammanväxtningar mellan olika vävnader ger inte bara rörelseinskränkningar och lokala smärttillstånd. Skadad fascia hindrar, låser, också nervernas behov av elasticitet, en nervinklämning har uppstått. Detta medför en strypning av nervflödet med både funktionsstörningar och både lokal och utstrålande smärta som följd.
Ofta släpper nervinklämningen när man mobiliserar fascian, men inte alltid. Då måste man mer specifikt rikta behandlingen till nerven/nerverna dvs. nervmobilisering.
Vi kommer att jobba med mobilisering av de stora nerverna i skuldra/arm och säte ben. Fördjupningskurs i nervmobilisering kommer under 2018.

Ledbehandling - mobilisering av kapsel och ledband

Hållningsproblem och/eller muskulär obalans lägger ledhuvudet ocentrerat i leden med kapsel- och ledbandsförkortning som följd. Detta bidrar till snedslitning ofta artros felaktiga signaler från mekanoreceptorer runt leden. 
Vi går igenom tekniker för mobilisering av lednära fascior såväl som mobilisering av själva leden. Samt riktad träningsterapi för att centrera ledhuvud och ledpanna mot varandra.

Andningskorrigering

Andningen påverkas av myofasciella spänningar i rygg och bröstkorg, Vi kommer att kontrollera och testa olika lösningar för att ”befria” andningen. Det kan göras både manuellt via olika typer av mobilisering av bröstkorgen samt som egen andningsträning.


Teknik och metodik, praktisk tillämpning

I kursen ingår allt från klassisk bindvävsmassage enl. Elisabeth Dicke till tvära friktioner enl. Cyriax och nya mycket aktiva myofasciella ”Pin and Stretch”-tekniker.

Lokal mobilisering av fascian bygger inte bara på ett manuellt jobb utan också traditionell muskeltöjning. Vi kommer att lägga mycket tid på neuromuskulära töjtekniker som Muskel Energiteknik, MET, "Positional Release" och ischemisk pressur samt kombinationer av dessa. 

Behandling av myofasciella triggerpunkter som låser både fascian och passerande nerver har en klar plats i kursen.

Vi kommer också att jobba med en ganska ny behandlingsmetod, ”Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization" typ GuaSha som utvecklats speciellt för behandling av myofasciella störningar.

Klientmedverkan

I den "klassiska" massagen är klienten som regel avslappnat passiv och liggande. Myofasciell mobilisering kräver just mobilitet, rörelse. En del av behandlingen måste därför göras när klienten sitter upp, ev. till och med står upp.

-Klicka i bilden för en kort film om myofasciell mobilisering-Förebyggande och rehabiliterande träning - en viktig del vid behandling av myofascian

Myofasciell mobilisering är ett pågående förändringsarbete som inte bara riktar sej till vad vi som terapeuter kan hjälpa till med. Kursen har ett starkt fokus på klientens egen rehabträning på hemmaplan. Rörlighets-, styrke-, stabilitets och balansträning som uppföljande behandling fungerar sällan bra om vi inte Coachar och uppmuntrar klienten till detta.

Ont, smärta och värk efter skada med tillhörande spänningstillstånd gör att hjärnan får en felaktig information om ledens position, om muskeln är spänd eller uttöjd, i vila eller arbete. Rörelsemönster och funktion försämras, musklerna blir spända och tappar sin naturliga jämvikt mellan agonister och antagonister. Balansen slås ut och vi blir allmänt dysfunktionella. Muskelminnet drabbas av demens kan man säga. Både spända och för dåligt spända muskler kommer att förlora i styrka och kapacitet, bli svaga.

Manuell mjukdelsbehandling/mobilisering kommer inte att hjälpa som tänkt om vi inte åter-balanserar rörelseapparatens muskler och leder till jämvikt. Det kan bara göras av klienten själv i form av terapeutiska övningar för styrka och rörlighet, balans och koordination samt lokal och global stabilitet.

Träningen syftar till att stärka upp och återlära ursprungligt rörelsemönster, optimera funktion och på så sätt slippa skador i fortsättningen.  -Klicka i bilden för en kort film om träningsterapi-

Varför myofasciell mobilisering? Varför duger det inte med massage?

I spända och värkande muskler är skadan förlagd till den kontraktila muskelvävnaden. Skadeverkan har inte hunnit sprida sig in till myofascian med hållningsavvikelser som följd – då är både en lugn massage och en kraftfull massageterapi den klart bästa behandlingsformen för att mjuka upp och få igång cirkulationen igen.

Senare, när tillståndet blivit kroniskt, har skadan också börjat manifesterat sig i musklernas bindväv, myofascian. Skadad bindväv torkar ur, drar ihop sig och blir helt oelastisk vilket drastiskt påverkar vår rörlighet och funktion.

Nu måste en mer aktiv och djupgående behandlingsform till för att lossa och mjuka upp, mobilisera, myofascian. Jag kallar den behandlingsformen -myofasciell mobilisering! 

Den hittills saknade tekniken för kroniska besvär i rörelseapparaten.