VAD ÄR MASSAGE?

Ordet massage är franskt och kan troligen härledas ur det arabiska ordet ”mass” (trycka) eller det grekiska ordet ”masso” (knåda). Enligt en alternativmedicinsk kartläggning av alternativa terapier är klassisk massage ”en behandling av kroppens mjukdelar med syfte att påverka både kroppsliga och emotionella faktorer”.

Det finns idag en uppsjö av massagemetoder som alla har sin egen filosofi, sina egna tekniker, effekter och begränsningar. Energimassage, shiatsu, bindvävsmassage, thaimassage, och vår klassiska svenska massage är bara några exempel. Den stora idémässiga skillnaden mellan olika metoder beror på om de är strukturbaserade eller energibaserade.

--> Läs mer

MASSAGENS HISTORIA

Massage är en av de äldsta läkekonsterna som finns, och den har använts av alla kulturer under historiens gång.

Långt innan människan blev beroende av läkemedel och invecklad medicinsk teknologi för att bekämpa skador och sjukdomar användes massage, ofta tillsammans med örter och naturmedel, för att bota både fysiska och psykiska lidanden. Massage är den mest naturliga och instinktiva hjälpen för att mildra smärta och obehag.

"Massagen är lika gammal som människan" är ett ofta använt uttryck.

-->Läs mer

MASSAGE & MASSAGETERAPI

Vad är skillnaden mellan en massör och en massageterapeut?

Det är en fråga som jag ofta får och ska här försöka ge en vettig förklaring till. Beroende på vem som frågar brukar svaren bli ”Det är ingen skillnad. En massageterapeut är naturligtvis också en massör, båda jobbar med massage”. För ett mer exakt svar på frågan läser du vidare.

När man jobbar med massage som yrke, och någon frågar vad man gör blir svaret oftast lite annorlunda "Jag jobbar som massageterapeut." därför att det låter mer kunnigt och professionellt. Mer om detta kommer senare i texten.

Men vi kan börja med att bryta ner frågan till: "Vad är det för skillnad mellan massage och massageterapi?"

-->Läs mer

MASSAGENS ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

En av de vanligaste orsakerna till att människor söker sig till massagebehandling är för smärtlindiring. Massage gör spänd muskulatur avslappnad. Smärta och trötthet i musklerna beror ofta på en lokal blodbrist (ischemi) som orsakas av förhöjd spänning i muskulaturen. Efter massage slappnar musklerna av, vilket ökar blodcirkulationen och smärtan avtar.

Andra användningsområden för massage är bland annat för svullnader, ärrvävnad, avslappning och kroppsmedvetande.

-->Läs mer

MASSAGENS EFFEKTER

Effekter på muskulaturen:
- Massage sänker muskeltonus. Löser upp muskelspänningar och kramper, töjer ut och ökar elasticiteten i muskulaturen.
- Förbättrar musklernas ämnesomsättning och ger snabbare återhämtning. Om musklerna vid massage återfår sin normala tonus ökar cirkulationen. Detta leder till att slaggprodukter kan föras ut och att muskelcellerna får bättre tillgång till syre och näring.
-Ger snabbare läkning efter skada. Massage förhindrar ärrvävnad och muskelsammanväxningar efter skada eller inaktivitet. Svullnader som lätt uppstår i muskulaturen vid skador kan också minskas genom massagens cirkulationsbefrämjande inverkan.
- Ger bättre rörelseförmåga och kroppshållning genom att massagen leder till avspänd och smidig muskulatur.

Andra delar av kroppen som påverkas positivt av massage är t.ex. skelett och leder, cirkulationssystemet och nervsystemet.

-->Läs mer

FORSKNING OM MASSAGE

Forskning kring effekterna av massage har pågått i över hundra år. De senaste decennierna har ett stort antal forskningsrapporter publicerats i ämnet.

De flesta av dessa är utförda i USA, bland annat vid TRI - Touch Research Institute som ligger vid University of Miami School of Medicines. TRI är det första institutet i världen som enbart ägnar sig åt forskning kring beröring och dess tillämpning inom vetenskap och medicin. I dag har TRI etablerat forskningsinstitut vid Nova Southeastern University i USA, på Filippinerna och i Paris.

-->Läs mer

KONTRAINDIKATIONER FÖR MASSAGE

När ska vi inte behandla?

Vi kan säga att det finns två typer av kontraindikationer:
Relativa kontraindikationer - tillfällen då man ska vara extra försiktig när man ger massage
Direkta kontraindikationer - tillfällen då man absolut inte ska massera

-->Läs mer