Studieplan - massageutbildning

1 – Om massage.

      Allt från historien till massagen idag, massageorganisationer, förbund samt regler och lagar för att utföra massage.

2 – Rörelseapparatens anatomi och rörelselära.

      Anatomikursen beskriver vad musklerna, skelettet och lederna heter på latin och svenska samt ledkapslar, ledband, senor, slemsäckar och lite till. Rörelseläran lär oss musklernas funktion, enskillt och i grupp.

    

3 – Massagens grunder.

      Val och inställning massagebänken, massageolja och/eller kräm, hygien vid massage, klassiska massagegrepp, teknik och ergonom, klientbemötande, när man ska och inte ska massera.

4 – Fysiologi.

      Fysiologi är läran om hur kroppens vävnader är uppbyggda och fungerar. Vävnadslära, skelettet, musklerna och nervsystemet samt andning och  smärta.

5 – Grundmedicin.

      Grundmedicinen omfattar våra organsystem förutom rörelseapparaten och skulle kunna kallas invärtesmedicin. Cellen, huden, hjärta/kärl, matspjälkning, utrensning, våra sinnesorgan och ebdokrina organ samt deras respektive sjukdomar.

      

6 - Rörelseapparatens skade- och sjukdomslära.

     Indikationer och kontraindikationer för behandling av de flesta förekommande skador och sjukdomar. Akuta skador, belastningsrelaterade skador, kroniska skador samt sjukdomar i rörelseapparaten. Här kommer också idrottsmedicin in.

7 - Test och undersökning i teori och praktik.

     När ovan avsnitt är avklarade har vi en vettig grund att stå på för att jobba med att undersöka skador. Hur vet vi om det är muskeln eller leden, eller ledkapseln som gör ont? Är det ett nervproblem eller cirkulation? Det viktigaste är bestämma om skadan är behandlingsbar och hur den ska behandlas, rehabiliteras,  Verktygen vi har för att undersöka är  en mängd olika funktionella tester och anamnes, klientens egen berättelse om skadan.
 

8 - Behandlingsmetodik.

     Terapeutisk massage, terapeutisk töjning och/eller kombinerat med rehabträning. Smärta och värk gör att vi spänner oss, stelnar till, med dålig cirkulation som följd. Detta försvårar och försenar läkningen. Terapeutiska massagetekniker öppnar upp vävnaden och får igång cirkulationen vilket hjälper läkeprocessen i positiv riktning. Terapeutiskt inriktad massage kombinerat med olika töjningstekniker fulländar sedan behandlingen. Det är ofta en god idé att låta klienten själv jobba med lätt styrke- och stabilitetsträning behandlingsfria dagar för att snabba på den neuromotoriska återinlärningen.

9 – Rehabiliteringsmetodik.

      När den akuta skadesituationen upphört och läkningen går åt rätt håll är det dags att bygga upp den tidigare skadade vävnaden igen. Skadade muskler försvagas alltid så det gäller att tidigt köra igång med styrke- och stabilitetsträningen. Balans- och koordinationssinnena är oftast satta ur funktion och ska återtränas. Långvariga smärttillstånd gör att man blir stillasittande. Konditionsnivån bör därför också förbättras. Ofta är det en kombination av allt detta som gäller.

10 – Ergonomi.

      Ergonomi betyder läran om att anpassa belastning och miljö till människans behov. De flesta belastningsrelaterade skador har dålig ergonomi som orsak. Att våra klienter går tillbaka till det som orsakade belastningsskadan måste undvikas.

       

11 – Prevention, förebyggande friskvård.

       Massörens roll "i den gamla skolan" har varit att massera - sällan eller aldrig att syssla med friskvård. I Kroppsterapiskolans utbildning har ämnet friskvård emellertid alltid varit en viktig del. Vårdar och underhåller man det som är friskt skadar man sig inte så lätt. Friskvård är till stor del en livsstilsåtgärd och går ut på att äta rätt, vara aktiv, styrke- och motionsträna i lagom dos, optimalt med vila och sömn samt att undvika stress. Naturligtvis ska man ta kontroll över ett eventuellt behov av rökning, alkohol och andra typer av droger.


12 - Starta eget och marknadsföring

        Den här kursen handlar om hur man startar upp och driver sitt eget massage företag, reklam och marknadsföring, administration och ekonomi, lagar och förordningar.
 

13 – Elevpraktik

      Minst 100 timmar väl dokumenterad massagebehandling. Görs på personer som du själv skaffar. Anamnes samt undersökning ska ingå liksom tips om olika typer av rehabiliterande aktiviteter.