Vad betyder massage?

Ordet massage är franskt och kan troligen härledas ur det arabiska ordet ”mass” (trycka) eller det grekiska ordet ”masso” (knåda). Enligt en alternativmedicinsk kartläggning av alternativa terapier är klassisk massage ”en behandling av kroppens mjukdelar med syfte att påverka både kroppsliga och emotionella faktorer”. (SOU 1989:62)

   

Olika massagemetoder

Det finns idag en uppsjö av massagemetoder som alla har sin egen filosofi, sina egna tekniker, effekter och begränsningar. Energimassage, shiatsu, bindvävsmassage, thaimassage, och vår klassiska svenska massage är bara några exempel. Den stora idémässiga skillnaden mellan olika metoder beror på om de är strukturbaserade eller energibaserade.

Metoder tillhörande det energibaserade systemet har sitt ursprung främst i den österländska medicinen. Utgångspunkten är att all levande materia äger en livgivande energi som cirkulerar i kroppen. Syftet med massagen är att stimulera energiflödet och på så sätt påverka kroppens organ och funktioner.

Svensk klassisk massage däremot är en metod med rötter i det strukturbaserade systemet som till stor del bygger på västerlandets medicinska traditioner. Detta system utgår från kroppens uppbyggnad och fysikaliska struktur, och betraktar människokroppen och dess funktioner på ett ”mekaniskt” sätt. Syftet är att korrigera musklernas, bindvävens och skelettets läge och rörelse.

(Det bör också nämnas att det finns massagemetoder som hämtar inspiration från båda systemen, från öst och väst.)

   

Grunden i massage

Alla former av massage grundar sig i beröring. Att beröra och bli berörd tillhör ett av våra mest naturliga och livsviktiga behov. Beröring är ett gemensamt språk som vi instinktivt använder oss av för att läka eller trösta, för att lindra smärta eller för att få bort spänningar men även för att uttrycka att vi bryr oss om.

Beröringssinnet är kanske det mest grundläggande av alla våra sinnen. Fostrets första sinnesintryck i livmodern består av beröring, vilket kan vara en förklaring till att just beröring innebär sådan trygghet, värme, njutning, tröst och förnyad livskraft.

Beröring är en av grundförutsättningarna för människans överlevnad. Huden är kroppens största sinnesorgan och redan i sjunde fosterveckan utvecklas det taktila sinnet — långt före andra sinnesorgan. Huden har en mängd receptorer för att ta emot bland annat förnimmelser av beröring. Vid beröring frigörs hormonet oxytocin, även kallat ”lugn-och-ro-hormon”.